Som man sår får man skörda

Brexit gav mej idag i vart fall förmånen att få avnjuta riktig British English, på advokatfirman Vinges seminarium om att hantera främst handelsaspekter på Brexit och ett därmed förändrat EU. Det språkliga välljudet gavs av Alastair Sutton, Barrister, Brick Court Chambers. Dessutom råkade han vara påtagligt resonerande och analytisk i sina resonemang. Vilket – hör och häpna – inte kan sägas om alla pratglada under Almedalsveckan.

Sutton pekade på det viktigaste – och i och för sej självklara – som Brexit hittills erbjudit, nämligen motsatsen till förutsebarhet och rättssäkerhet för alla berörda parter. Beklagligt. Han undrade också om den brittiska regeringen verkligen övervägt vad det innebär att vara ”tredje land”.

Handelskommissionär Cecilia Malmströms kabinettschef Maria Åsenius fyllde uppmuntrande på att en färsk opinionsundersökning i UK visar att drygt hälften av britterna så här ett år efter Brexitomröstningen anser att handel är en viktigare fråga för UK än migration. Sutton drämde i med att brittiska politiker nu får skörda vad de sått under decennier, dvs. en oengagerad dialog med sitt folk om bakgrunden till vad EU står för.

Jag tänkte då i mitt stilla sinne på förra årets svenska utredningsbetänkande om ”EU på hemmaplan” som mynnade ut i att vi i Sverige lever med ett demokratiskt underskott i förhållande till EU. Läs gärna det vid tillfälle:
http://www.regeringen.se/48fba1/contentassets/e14fa0ed28d34271b3ea94da154b7968/eu-pa-hemmaplan-sou-201610.pdf

Åsenius och Sutton var ense om att UK inte kan ”plocka russinen ur kakan” när avtalet med EU arbetas fram. Erik Lagerlöf från Vinge pekade å sin sida på Sveriges behov av en fortsatt nära relation till UK.

Som om inte allt detta var svårhanterligt och illavarslande nog för utkomsten av Brexit så påminde Lagerlöf stillsamt om att avtalet ska godkännas av Europaparlamentet – en aktör som ofta velat visa framfötterna tidigare. Och att Europadomstolen kan avstyrka avtalsutkast i förhållande till vad EU-fördraget tillåter.

Med det tog vi alla upp en avslutande och uppmuntrande applåd till paneldeltagarna. Och till EU, och till UK.

/Johan Lundström, chefsjurist

Annonser