Kan vi skydda oss mot cyberattacker?

Kan vi skydda oss mot cyberattacker i en digitaliserad värld?

Den frågan ställdes på ett seminarium anordnat av KPMG till David Ferbrache, fd cybersäkerhetschef på Storbritanniens försvarsdepartement och Eva Hamilton, fd vd på Sveriges Television. Nej, svarade de båda samstämmigt. Det är inte en fråga längre om, om eller när, en organisation blir utsatt för en cyberattack, utan hur ofta den blir det.

Ferbrache menade att cyberattackerna blivit mer och mer frekventa och sofistikerade de senaste 18 månaderna. Det rör sig om tex datavirus, trojaner, överbelastningsattacker och ransomware (låsning av dator, och upplåsning mot betalning av lösensumma). Signifikant är också att det är oftare organiserad brottslighet som ligger bakom jämfört med tidigare cyberattacker som utfördes av enstaka hackers.

Cyberattacker drabbar alla typer av företag och till exempel flera medieföretag i Sverige drabbades under våren. Hamilton uttryckte det som: Det är hur lätt som helst att hacka tex aftonbladet.se. Det kan vilken tonåring som helst som lärt sig hacka ett dataspel göra.

Vad kan man som organisation göra då? Ferbrache gav några handfasta råd.

1. Se till att ha alla grundläggande säkerhetssystem, tex brandväggar, på plats. Och se till att ha en cyberförsäkring som kan ge ersättning och experthjälp.
2. Utbilda alla internt på organisationen om vikten av att hålla reda på lösenord, och byta dem med jämna mellanrum.
3. Om ni råkar ut för det – var öppna med att det har drabbat er, tala om hur ni hanterar det och hur ni tänker åtgärda det så att det inte händer igen.

Anette Grundström, kommunikationschef Svensk Försäkring

Annonser