Ledningsgruppen behöver digital mylla under naglarna.

I ett seminarium med kring digital kompetens, vad behövs för att leda digital transformation fick jag lyssna till Hanna Stjärne, VD, Sveriges Television, Johanna Frelin, VD, Tengboms, tidigare VD Hyper Island, Sofie Lundström, VD och medgrundare Toborrow, Linnea Lindau, VD, Chalmers Ventures, Arash Gilan, vice VD och medgrundare Viva Media & författare Get Digital och Jocke Jardenberg, digital rådgivare, Internetchef Emeritus, Helsingborgs Stad (bland annat).

Digital transformation kräver insikt om tekniken möjligheter, organisationens förutsättningar och användarnas krav. Den som leder den processen måste också skapa en kultur av experimenterande och utforskande. Kanske även en högre dos risktagande. Har vi dessa förändringsledare i Sverige?

Hanna Stjärne menade att man ska utgå från dig själv. Ska en ledningsgrupp kunna leda i transformation och då måste man vara ett team. Själv startade hon en Slack för att få upp den konstanta dialogen. Det är inte längre en digital person som kan förändra i organisationen. Det måste finnas ett kollektiv av digitala personer som tillsammans driver denna utveckling.

Linnea Lindau, vd på  Chalmers Ventures ställde frågan Är du digital? Hur du syns och pratar externt är ett mått på hur digitaliserad du är. Man representerar sig yrkesmässigt och privat i samma flöde. Här finns väl ett gränsland menar jag mellan privat och personlig men jag tycker också att man som yrkesperson gärna kan mixa sina privata intressen, kanske fotboll med sina yrkesmässiga intressen, försäkring. Kommunikationsdirektören för region Väst sa i en morgonsoffa att för att få ut ett budskap måste man också vara lite personlig. Linne Lindau menade att man därför inte ska behöva skriva ”jag twittrar privat”, detta är något vi klarar av att hantera.

Tips till ledningsgrupper från panelen

  • Jocke Jardenberg såg röda flaggor i ledningsgrupper när man sätter fysiskt mot digitalt, när ”det är ett IT-projekt” och när det finns en deadline på något. Han menade också att idag krävs ett situationsbaserat ledarskap, man ska möta medarbetaren där de står och går.
  • Skaffa en digital mentor – gärna en tonåring (inte din egen)
  • Att våga lära om och lära nytt en förutsättning för att vara anställningsbar och bli mer digital.
  • Ledningsgruppen behöver digital mylla under naglarna.

Jag tycker det var en intressant diskussion jag hoppas att alla ledningsgrupper lyssnar in och tar hjälp att transformera sig digitalt och gör plats för personer som kan hjälpa dem.

 

Vid pennan Ulrica Loeb, webbkommunikatör
Foto: Ulrica Loeb

Annonser

Samhällsansvar föder innovation

Eftersom digitalisering ju är på allas läppar – och förhoppningsvis även i mångas hjärnverksamheter – så bestämde jag mej för att gå på ytterligare ett seminarium på just det temat. Branschmedia ville diskutera smarta försäkringar i en uppkopplad värld.

Digitaliseringskommissionens ordförande Jan Gulliksen fick inleda med att teckna ”den stora bilden”. Han pekade på att branschen i en allt mer digitaliserad värld har ännu tydligare krav på sej att leverera en utmärkt kundupplevelse – inklusive att äga eller i vart fall nära känna hela värdekedjan – och att det kravet i sin tur måste genomsyra hela företaget.

Konsten att prata utan att förmedla någonting konkret överhuvudtaget fick sedan en tydlig företrädare på seminariescenen. Gäsp.

Så jag vill i stället peka på den talare som kom därefter, nämligen Moderna Försäkringars vd Linnéa Ecorcheville. Hon hade däremot uppenbarligen övervägt vad hon ville förmedla. Hon pekade på försäkringsbranschens samhällsansvar och uppdraget att leda utvecklingen mot minskade samhällsförluster. Hon förmedlade tydligt att om inte branschen skapar nya lösningar för kunderna och gör ny teknik till sin egna så kommer andra, nya aktörer att göra det. Och det händer redan nu. Linnéa Ecorcheville såg som grundläggande att försäkringsföretagen är vassa på teknik och integrerar det tänket och kunnandet i företaget, att företagen skapar tydlig kundnytta med den nya tekniken och de nya tjänsterna samt att man i och med det också många gånger måste utmana den egna affärsmodellen. Ju mer digitaliserad du är i din verksamhet desto större blir kundernas förväntningar på vad du ska leverera. Och levererar företaget bra så ökar kundernas tillit. Linnéa Ecorcheville pekade också på utmaningen att Solvens II-regelverket förmår hantera den verksamhetsutveckling som följer av digitaliseringen. Sedan fick vi veta konkret vad just Moderna Försäkringar gör i form av nya smarta försäkringar, främst på bil-, mc-, och hälsoområdet.

Jan Gulliksen pekade i sammanhanget på fintech-lösningar såsom Friendsurance som innebär nya sätt att med ny teknik rigga om traditionella försäkringslösningar. Vi på Svensk Försäkring beskriver fenomenet i vår omvärldsanalys 2016 (sid. 59ff.)
http://www.svenskforsakring.se/Global/Rapporter/omvärld2016/SF_omvärld_2016_webb.pdf

Summa summarum ett seminarium om en utveckling som redan är igång och som blev belyst på ett intressant sätt av pålästa personer. Så ska det vara.

/Johan Lundström, chefsjurist, Svensk Försäkring

Delningsekonomin kräver nya försäkringslösningar

Länsförsäkringar höll i dag ett seminarium med rubriken ”Digitalisering – vem vinner och vem försvinner?” Vi fick väl inte riktigt något svar på just den frågan. Kanske är den omöjlig att besvara på förhand? Det var i vilket fall ett intressant seminarium där paneldeltagarna Jan Gulliksen, ordförande i Digitaliseringkommissonen, Anna Öster, chefsekonom Länsförsäkringar, Mårten Blix, forskare vid IFN och Susanne Bergh, chef digital utveckling på Länsförsäkringar talade om allt från att mäta ekonomisk tillväxt i den nya digitala världen och hur nya arbetstillfällen kommer att uppstå till försäkringsbranschens roll.
Några slutsatser från seminariet är att digitaliseringen innebär en otroligt snabb strukturomvandling där hälften av alla dagens jobb kan komma att automatiseras och försvinna samtidigt som skattebaserna riskerar att eroderas med delningsekonomin. Samtidigt är möjligheterna oändliga för de individer och företag som sitter med rätt kompetens och förmågor. Det gör att det kommer att uppstå nya tjänster och nya arbetstillfällen.
För försäkringsbolagen handlar det om att anpassa sig till den nya digitaliserade världen snarare än att fokusera på att digitalisera befintliga processer. Det handlar om att bygga upp ett digitalt förtroende. Om att vara vaken för nya försäkringsbehov. Produkterna finns ofta redan men behöver anpassas till nya målgrupper/kunder. Ett exempel är uthyrning av bostäder. Gäller hemförsäkringen när jag vill dela – hyra ut – min bostad ibland eller ofta? Gäller försäkringen om jag hyr ut min bil?
Och, är det inom delningsekonomin de nya, flexibla jobben för egenföretagare kommer att uppstå? Att vi alla av och till blir hyresvärdar, säljer våra tjänster i parti och minut och hoppar från den ena hötappen till den andra?
Ja, frågorna är många! Kanske kommer svaren under något annat seminarium under veckan? Jag letar vidare!

Eva Erlandsson, chefsekonom Svensk Försäkring

Jag är så trött på digitalisering!

Jag är så innerligt trött på allt tjat om digitalisering – bara här under Almedalsveckan hålls typ 3 517 seminarier i ämnet.

Ungefär så kan man kanske tänka och tycka. Men då griper Microsofts marknadschef här i Sverige, Karin Zingmark, in och erkänner att också hon är trött på just det där ordet – och förespråkar att vi i stället pratar om det i termer av nya möjligheter. Sunt.

Nowa Kommunikation höll ett morgonseminarium om digitalisering som hot eller möjlighet – och jag kvistade dit. Tyvärr hade de sämre frukostfrallor än Vi-Skogen och kaffetermosarna var tomma, men vem är jag att döma?

Nåväl, många aspekter kom upp i den vackra trädgårdsmiljön. Den liberale politikern Jonas Andersson pekade på risken för att enfald följer på mångfald när många nya kanaler används för kommunikation och demokratiska samtal. Man diskuterade utmaningen med att hantera så kallade informationsbubblor, som kan få folkliga stormar att blåsa upp – Brexit, någon? Och i det sammanhanget fick sej svensk public service en rejält positiv puff.

På fråga från en (ännu) yngre publikrepresentant så svarade Tillväxtverkets chefsstrateg för digitalisering, Lena Carlsson, att frågor till och omröstningar bland allmänheten on-line om olika frågor kan ge god kunskap hos beslutsfattare som ”temperaturmätare” om vad befolkningen tycker.

Alla i panelen – såväl Microsofts företrädare som politikern – pekade på behovet av att hantera integritetsaspekter samtidigt som man tar tillvara de positiva effekterna av att enskilda får tillgång till personliga data såsom patientjournaler och annat. En utmaning där minsann.

Av alla deltagande så var det faktiskt Microsofts Karin Zingmark som erinrade om att människans empatiska förmåga och analystänkande inte låter sej översättas till maskinellt bruk. Hon berättade öppet om feltänket när Microsoft släppte en så kallad bot (en automatiserad operatör) på Twitter som skulle lära sej och föda fram positiv debatt genom att lyssna in goda argument på nätet. Boten fick snabbt tas bort eftersom den kom att lära sej mest av rasistiska och sexistiska debattörer.

Från scenen kom även medskicket att lagstiftningstakten inte får vara för långsam utan att den måste följa med utvecklingen. Minsann.

Med det var det hög tid för tidigt elvakaffe. I en annan trädgård, av det närmast rosendränkta slag som i vårt land nästan bara finns här i Visby.

/Johan Lundström, chefsjurist, Svensk Försäkring