Har Lars Nordstrand och Gudrun Schyman samma idéer om jämställdhet?

I stället för lunch (nåja..) valde jag ett seminarium som arrangerades av Dagens Industri och Movestic och där huvudfrågan handlade om när kvinnorna tar över – trygghetssystem och pensioner i ett samhälle styrt av den nya generationen. Movestic presenterade en rapport som skulle kommenteras av bl.a. partiledaren Gudrun Schyman och GP:s politiska redaktör Alice Teodorescu. Och det slog gnistor, flera gånger.

Tyvärr lämnade Lars Nordstrand scenen när han beskrivit rapportens förslag om bl.a. lagstadgad tjänstepension, full pensionsinbetalning vid föräldraledighet och att anpassa pensionssystemet efter mäns och kvinnors olika livslängd.

Gudrun Schyman startade i illa dolt vredesmod över att rapporten pekar ut kvinnor som mer försiktiga när de ska spara till pension. Det är i stället, ansåg hon, så att det är män som överlag är finansiellt övermodiga och som ligger bakom finansiella ras och kriser. Hon menade att staten inte ska tvinga på folk ett finansiellt tänkande. Alice Teodorescu kontrade med att det till syvende och sist är varje enskild individ som gör sina livsval som kan påverka sparande och pension: hur länge jag studerar, när jag börjar jobba, hur länge jag är föräldraledig osv.

För Gudrun Schyman är tjänstepension närmast en styggelse som förstärker inkomstskillnader och bristande jämställdhet. Alice Teodorescu verkade inte heller så sugen på lagstadgad tjänstepension – men utifrån argumentet att kraven på arbetsgivare redan är så omfattande i vårt land.

I sammanhanget gjorde paneldeltagaren Amanda Lundeteg, vd på Allbright, det fascinerande uttalandet att det åligger chefer att se till att kvinnor gör karriär. Teodorescu sågs himla med ögonen.

Gudrun Schyman och Alice Teodorescu var tydligt ense om en sak: återinför avdragsrätten för privat pensionssparande. Minsann.

Gudrun Schyman menade med emfas att det är en skandal att frågor om den allmänna pensionen avgörs utan öppen debatt, i ”Sveriges svar på Fort Knox”, nämligen Pensionsgruppen.

Alice Teodorescu framhöll att skattesystemet bör ses över, i synnerhet i syfte att minska skattebördan för låginkomsttagare.

Panelens ende man – Dagens Industris politiske redaktör PM Nilsson – inflikade att han var övertygad om att fler kvinnor framdeles kommer att ”göra karriär”.

Movestics rapport kom i skymundan, men det var i sanning ett livgivande seminarium! Tack Lars Nordstrand.

/Johan Lundström, chefsjurist, Svensk Försäkring

Annonser