Ger regeringens klimatstrategi tillräckliga verktyg för en klimatanpassning av samhället?

Regeringens klimatanpassningsstrategi som till viss del bygger på Klimatanpassningsutredningens betänkande Vem har ansvaret? presenteras. Strategin har varit efterfrågad eftersom det finns en stor osäkerhet kring hur samhället ska klimatanpassas och vem som ska göra vad.

Är regeringens förslag tillräckliga eller vad saknas i strategin? Vad krävs för att vi ska kunna åstadkomma en mer effektiv klimatanpassning av vårt samhälle? Vad får fastighetsägare till att klimatanpassa? Har vi nu redskapen för en klimatanpassning av samhället? – Paneldebatt. Kommer strategin medföra en förbättrad klimatanpassning? Är förslagen tillräckliga? Vad saknas i strategin? #vattenforum #svensktvatten #svenskförsäkring

Medverkande:
  • Stina Bergström, Riksdagsledamot, miljöpolitisk talesperson, Miljöpartiet
  • Tonje Grahn, Forskare, Karlstad Universitet
  • Staffan Moberg, Jurist, Svensk Försäkring
  • Gilbert Nordenswan, Jurist, Svenskt Vatten
  • Anna Werner, Analytiker, Villaägarna
  • Anders Rimne, Civilingenjör, Boverket
  • Ann-Sofie Eriksson, Sektionschef, Sveriges Kommuner och Landsting
  • Willy Silberstein, Moderator

 

Datum: 3 juli

Plats: Vattenforum, Trädgården, Mellangatan 1

Annonser

Är det nu som klimatanpassningen i Sverige tar fart? #almedalen #klimat

Uppsala är bäst i Sverige på klimatanpassning, därefter följer Lomma och Stockholm på delad andraplats. Det visar en kartläggning från IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring som presenterades den 8 juni. Trots att i princip alla kommuner tror att de kommer påverkas av klimatförändringar och extrema väderhändelser är det fortfarande många kommuner som inte har undersökt sina klimatrelaterade risker.

Undersökningen som genomförs för tredje året i rad visar en positiv trend. 91 procent av kommunerna svarar i år att de arbetar med klimatanpassning, en ökning med 10 procentenheter från 2016. Men det är stor variation i hur långt kommunerna har kommit. Tre av tio kommuner har inte analyserat hur de kan påverkas av framtida klimatförändringar. Endast två av tio kommuner uppger att de följer upp och utvärderar sitt klimatanpassningsarbete. 139 av 202 (7 av 10) svarande kommuner når inte upp till hälften av poängen i rankningen.

Läs mer om undersökningen och se filmer

Klimatanpassningsutredningen, som presenterade sitt betänkande  den 29 maj, föreslår att alla kommuner ska inventera sina risker för bland annat översvämningar, ras och skred. Därefter ska de göra en klimatanpassningsplan. Är det ett steg i rätt riktning? Är det nu det händer? Kommer klimatanpassningen i Sverige äntligen ta fart?

Missa inte vårt seminarium på onsdag kl. 13.30 på temat ”Vem har ansvar för klimatanpassning, och vem tar det?”. Utredaren Eva Eriksson presenterar utredningens förslag och flera klimataktörer finns på plats för att debattera frågan. Välkommen!

Den som är mest hållbar är väl bäst

I väntan på 11-kaffe satte jag mej till rätta i värdshuset Lindgårdens vackra trädgård. Fondförvaltarna East Capital och Lannebo Fonder arrangerade ett seminarium med den lätt provokativa rubriken: Frälsare eller flaskhals? Finansmarknadens ansvar för en hållbar utveckling. Svaret blev: både och.

Peter Elam Håkansson från East Capital tryckte flera gånger på behovet av att fler aktörer måste våga investera och på annat sätt vara hållbara – och att göra det nu. Den propån kom bl.a. efter publikfrågan från en nätaktör här uppe i norra Europa om det verkligen är klokt och nödvändigt att svenska finansaktörer ligger långt fram i denna utveckling.

Alectas VD Magnus Billing framhöll att hållbarhet måste bli mainstream, inte minst i den långsiktigt präglade pensionsbranschen. Han pekade på att hållbarhet måste genomsyra företagens beslutsprocesser.

Carl-Henric Arosenius från Kommuninvest, som lånar ut pengar till kommunerna, pekade på att lån numera bara beviljas om vissa krav avseende energianvändning och koldioxidutsläpp är uppfyllda. Han lärde också oss alla att av alla samlade koldioxidutsläpp står köttindustrin för 1/3 och cementindustrin för 1/3. På handuppräckning lovade därpå i princip alla i publiken att sluta äta kött. Jahaja.

Ögontjänare fanns också i panelen där alla på moderatorns oskyldiga fråga svarade snabbt och självklart att de är frälsare och inte flaskhalsar. Förutom Billing som nyanserade med att Alecta strävar mot att bli en ”frälsare”.

Lannebo Fonders företrädare tyckte att inte minst politiker borde göra mer för att främja hållbarhet och hållbara satsningar t.ex. i näringslivet. En tydlig känga där åt regeringen minsann – med miljöpartistisk finansmarknadsminister och allt!

Även biståndsorganet SIDA deltog i panelsamtalet. Och hon poängterade flera gånger behovet av partnerskap, dvs. att aktörer samverkar, inspirerar och hjälper varandra i hållbarhetsarbetet. Hon framhöll ett projekt där bl.a. försäkringsbranschen deltar och som syftar till att underlätta klimatsmarta och hållbara initiativ också i utvecklingsländer.

Nu ska jag äta en i alla bemärkelser hållbar lunch. Är lite törstig också.

/Johan Lundström, chefsjurist.

Hönsgödselindränkta kolsäckar till frukost, någon..?

Lite dystert känns det ju.

Mitt första seminarium här i Visby på måndagmorgonen arrangerades av Länsförsäkringar och handlade om hur just Almedalsveckan påverkar klimatet. Jag vill verkligen veta. Och inte gavs det nån upplyftande bild direkt.

Länsförsäkringars VD Johan Agerman, som likt mej tog flyget till Visby, samtalade med bolagets naturskadespecialist Pär Holmgren. Den sistnämnde, känd f.d. TV-meteorolog, hade förstås varit klimatsmart och seglat till ön. Men det hade tagit rejält med tid, varit lika rejält blåsigt, och orsakat fastsurrning av vissa vid båtens reling och timslånga spyattacker. Detta vittnesmål mildrade min ”klimatångest”.

Slutsatsen av samtalet blev bl.a. att försäkringsbolagens verksamheter är inneboende klimatsmarta i det att de bygger på att förebygga väder- och klimatskador. Och att man kan kompensera sin flygresa hit med att gräva ner tio säckar kol, indränkta i hönsgödsel eller urin, i marken. Och att Almedalsveckan bör förläggas till Stockholm (6 av 10 tillresta kommer från huvudstaden).

1-0 till försäkringsbranschen då alltså.

Mer att läsa om detta på www. almedalslackan.se.

/Johan Lundström, chefsjurist

Se våra seminarier från Almedalen på Youtube

Ladda ner vår rapport

Ladda ner klimatrapporter här

Lite fart på klimatanpassningen

Trots ett härligt väder i Visby – utan skyfall eller värmebölja- stod klimatförändringar ändå på dagordningen i tisdags. Vårt seminarium Hur får vi fart på klimatanpassningen? lockade en hel del besökare.

Försäkringsbranschen ser redan tydligt effekterna av klimatförändringar. De klimatrelaterade skadorna ökar och kostnaderna är stora. Statistiken är förskräckande, konstaterade Mats Galvenius på Svensk Försäkring. I Tyskland och Frankrike handlar det om miljardbelopp för naturskador efter oväder denna sommar. Flera orter i Sverige, som Bjuv och Hallsberg, har också drabbats hårt under det senaste året.

98 procent av kommunerna tror att de kommer att påverkas av klimatförändringarna men var femte kommun arbetar inte med klimatanpassning idag. Det visar årets kommunrankning som presenterades av Philip Thörn på IVL Svenska Miljöinstitutet. Några kommuner har kommit långt men många kommuner får låga poäng i årets undersökning.

Planering, strategiskt arbete och goda nätverk är viktiga komponenter för att lyckas med sitt anpassningsarbete. Det konstaterade Marie Dahlin från Vänersborgs kommun, som hade nöjet att företräda årets bästa kommun.

Eva Eriksson som leder Klimatanpassningsutredningen betonade vikten av att en myndighet får ett övergripande ansvar för samordningen av klimatanpassningen och att lagstiftningen på området blir mer relevant. Det räcker inte att kommunerna tar fram klimatanpassningsplaner, staten bör också ta fram en långsiktig strategisk nationell plan. Det kostar att klimatanpassa men vad kostar det att inte göra något? Även detta kommer utredningen att titta på.

Gunnar Hedberg, SKL, välkomnande kommunrankningen som kan stimulera intresset för anpassningsfrågor. Ytterst är det medborgarna som får betala i någon form, genom försäkringar eller skatt. Det gäller att sortera upp ansvaret menade han och påminde om att staten en gång lagt städerna där de ligger, vilket borde medföra visst ansvar.

Rikard Silverfur från Fastighetsägarna efterlyste tydligare besked runt huvudansvar och bättre samarbetsansvar. Han medgav också att fastighetsägarna själva har ett stort ansvar, vilket de inte alltid är medvetna om.

Vem hjälper egentligen enskilda fastighetsägare undrade Therése Ehrnstén från Länsstyrelsen i Skåne. Länsstyrelserna har ett samordningsuppdrag men de är inte rådgivare. Denna funktion saknas idag.

Det borde vara en elementär uppgift att skydda sina medborgare ansåg Karin Svensson Smith (MP), som menade att kommunerna inte tar sitt ansvar. Hon såg några ljus i mörkret men konstaterade att situationen är oroväckande.

Staffan Moberg från Svensk Försäkring efterlyste bättre samarbete mellan det offentliga och näringslivet. Här kan vi lära av Danmark. Försäkringsbranschen kan till exempel bistå med kunskap om var naturskador inträffar, om någon vill ta del av detta.

Så är det någon fart på Klimatanpassningen? Att döma av denna diskussion så går det sakta framåt men nu behöver vi öka farten.

Anna Rudérus, Svensk Försäkring

Bilder från vårt klimatseminarium

2016-07-05 17.06.42
Eva Eriksson, särskild utredare, Klimatanpassningsutredningen
2016-07-05 16.49.37
Philip Thörn, IVL Svenska Mijöinstitutet
2016-07-05 17.32.22
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (mp)
2016-07-05 17.25.47
Therése Ehrnstén, klimatanpassningssamordnare, Länsstyrelsen i Skåne
2016-07-05 17.26.51
Rikard Silverfur, näringspolitisk expert, Fastighetsägarna
 

Lyckat klimatseminarium med mycket bett i panelen.

Foto: Ulrica Loeb

Hur står det till med klimatet i media?

Biståndsorganisationen Vi-skogen fick kicka igång min måndagsmorgon med sin goda frukost – och inte minst med att belysa hur svensk media skriver om klimatförändringarna.

Vi-skogens rapport visar att antalet artiklar om klimatförändringarna ökade med 40 procent 2015 jämfört med året innan, vilket innebär ca 30 000 artiklar under fjolåret. Men det är inte bara antalet artiklar som ökar, utan även längden på artiklarna. Mest – och kanske också bäst, med tydliga och ambitiösa redaktionella satsningar – skrev Svenska Dagbladet.

Det känns oerhört tragiskt – men kanske symptomatiskt – att få veta att en tidningsnotis om akut svält som drabbar 50 miljoner människor i Afrika läses av betydligt färre svenskar än samma tidnings stora uppslag om 11 sätt för svenskar att kämpa emot ”ständiga hungerkänslor”.

Seminariedebattörerna – bl.a. Vi-skogens vice vd Henrik Brundin, SvD:s redaktionschef Maria Rimpi och riksdagsledamoten Kristina Yngwe (C) – var ense om att tricket för att tränga igenom i mediebruset och skapa engagemang i läsekretsen är att inte bara prata om hotet med klimatförändringarna, utan också om vilka lösningarna kan vara. Och att koppla de stora globala utmaningarna till kulturellt och geografiskt konkreta och nära exempel, som t.ex. vad en viss bonde vid Victoriasjön i Afrika har för gemensamma jordbruksutmaningar med bonden utanför Ulricehamn här hemma i vårt land.

Redaktionschefen Rimpi berättade att tidningen försöker integrera klimatdiskussionen i allt fler olika slags ämnen och artiklar i tidningen – allt för att öka människors engagemang och därmed öka genomslaget. Fakta och analys som grund för artiklarna ökar genomslaget, liksom att ”rätt” person intervjuas.

Kanske ytterligare en infallsvinkel för media vore att fokusera mer på hur det som i sammanhanget kan uppfattas som oväntade aktörer – som försäkringsbranschen – arbetar med klimatutmaningarna.

Jag vandrar vidare bland världsarvsstadens gränder.

/Johan Lundström, chefsjurist, Svensk Försäkring

Bäst på klimatanpassning

Vänersborg är bäst i Sverige på klimatanpassning, tätt följd av Lomma och Uppsala på delad andraplats. Det visar en ny kartläggning av IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring.

Här kan du läsa mer om hur de högst rankade kommunerna arbetar med klimatanpassning och om hela undersökningen.

vänersborg

Prisutdelning hos Svensk Försäkring. Vinnarna; Vänersborg i mitten, Uppsala till vänster och Lomma till höger.

Hur går det med klimatanpassningen i Sverige? Glädjande nog visar vår undersökning att det finns flera kommuner som liksom årets tre toppkommuner har en väl fungerande process och arbetar systematisk med klimatanpassning. Men dessvärre har de flesta kommunerna inte kommit särskilt långt och några har inte ens börjat.

98 procent av kommunerna tror att de kommer att påverkas av klimatförändringarna men var femte kommun arbetar inte med klimatanpassning idag.

Ofta saknas en tydlig politisk förankring i klimatarbetet, vilket kan försvåra det långsiktiga arbetet.

Philip Thörn från IVL Svenska Miljöinstitutet berättar mer om undersökningen vid vårt Almedalsseminarium den 5 juli. Missa inte det!

Anna Rudérus, Svensk Försäkring

Kommer dessa att få fart på klimatanpassningen?

Vårt klimatseminarium Hur får vi fart på klimatanpassningen?  försöker vi borra i frågorna; Hur bra är klimatanpassningen i Sverige? Kan vi hantera häftiga skyfall, stigande havsnivåer och värmeböljor? Vad gör de kommuner som kommit
längst i sitt anpassningsarbete?
Och vad gör eller bör andra aktörer göra?

Eva Eriksson, särskild utredare, Klimatanpassningsutredningen

Eva Eriksson, tidigare landshövding i Värmlands län ska leda utredningen om hur bebyggd miljö och markanvändning kan anpassas till ett förändrat klimat.

I riksdagen var hon bla. ledamot i miljö- och jordbruksutskottet, en period var hon viceordförande i Folkpartiet liberalerna (1993-2001). Från 2004 till 2012 var hon landshövding i Värmlands län. Hon har tidigare utrett grunden för en ny Djurrättslag (2011) och presenterat ett betänkande om Kvinnor och barns rätt i gränslandet (2012).


karin_svensson_smith_mpKarin Svensson Smith, Miljöpartiet
Klimatomställning o transporter är hennes huvudintressen. I riksdagen är hon sedan 2014 ordförande i trafikutskottet.

 

 


2016-06-14 13_17_37-Therése Ehrnstén, - Sök på GoogleTherése Ehrnstén, klimatanpassningssamordnare, Länsstyrelsen i Skåne
Driver Länsstyrelsen i Skånes regeringsuppdrag sedan 2009 att klimatanpassa arbetet i länet både strategiskt och praktiskt genom workshops, utbildning och kunskapsuppbyggnad. Therése är biolog.

 


Gunnar Hedberg, vice ordförande (m), SKL:s programberedning för klimat

Han var kommunalråd i Uppsala kommun mellan åren 1983 och 2012, samt ordförande i kommunstyrelsen i samma stad 1991-1994 och 2006-2012. I januari 2014 fick Hedberg tillsammans med Lars Stjernkvist regeringens uppdrag att jobba med att övertyga kommuner om att öka flyktingmottagandet.

 2016-06-14 13_46_06-Rikard Silverfur - Sök på GoogleRikard Silverfur, näringspolitisk expert, Fastighetsägarna

Expert på Plan- och byggregler , fastighetsförvaltning , fastighetsförvaltning . Lång erfarenhet från projektledning av PFI sjukhusprojekt , kommunal och (stöd finansierat ) internationella utvecklingsprojekt infrastruktur och standardisering .

 

 


Philip Thörn, IVL Svenska Mijöinstitutet
Chef för Policy och ekonomi Group , IVL Svenska Miljöinstitutet (
http://www.ivl.se ) .

Huvudkompetensområden inkluderar: lag , projektledning, klimatanpassning , energitjänster och hållbara städer .

 


Dessutom deltar Mats Galvenius, vVD Svensk Försäkring samt Staffan Moberg, jurist och handläggare på Svensk Försäkring.

Tid och plats för seminariet
Tisdag 5 juli klockan 15:45

Wisby Strand, Donnersgatan 2
Lokal:Lojsta

Här finns alla våra seminarier under Almedalsveckan 2016