En svensk är väl aldrig korrupt?

Stärkt av god lunch med tillbörlig dryck i trevligt sällskap begav jag mej på nytt ner till Campus Gotland – den här gången med siktet inställt på ett seminarium på temat korruption. I periferin för försäkringsbranschens företrädare kan tyckas. Men man ska alltid tänka extensivt. Och Svensk Försäkring blev ju faktiskt tidigare under året stödjande medlem i Institutet Mot Mutor. Tänkte jag och satte mej ner i den lilla föreläsningssalen som var fylld till sista plats med vetgiriga lobbyister, göteborgsstudenter och andra.
Det visade sej vara välbekante ”riksdagsvals- och opinionssiffrerecensenten” Sören Holmberg, professor emeritus, som ledde seminariet. Han förestår Göteborgs universitets institut Quality of Government (ungefär: kvalitet i samhälleliga styrsystem, med Holmbergs egna ord). Av någon anledning (”Göteborgsandan”, någon..?) hade just det institutet ansett att korruption borde belysas bättre i en svensk kontext.

Som en god arbetsledare så släppte Holmberg loss två forskare som presenterade sina resultat för oss som lyssnade. Doktoranden Anders Sundell konstaterade att det är svårt att mäta korruption. Han pekade på att granskningskommissionen efter skandalerna i Göteborg funnit att den staden karakteriserats av bl.a. informalism, samförstånd över partigränser, nära relationer med näringslivet, ett stort antal kommunala bolag samt ett ”snävt” medieklimat. Doktorandens egna undersökningar hade bl.a. visat att det verkar finnas ett generellt samband mellan just ett stort antal kommunala bolag i en viss kommun och graden av mutor inom samma kommun.

Hans kollega Birgitta Niklasson, filosofie doktor, hade undersökt politiseringar av myndighetschefer. Hennes undersökningar visar att (S) och Alliansen är lika goda kålsupare när det gäller att göra politiska tillsättningar. Hon konstaterade att det således finns en politisering och att det ofta finns samband mellan mutor och meritokrati (där kunskap och meriter bestämmer ställning och socialt avancemang) men att det i Sverige inte kan påvisas att tillsättningarna innebär korruption. Dock underströk hon att vi bör vaka noga över utvecklingen även i vårt land.

Sen tog Sören Holmberg till orda och redovisade en undersökning av vad den svenska befolkningen bedömer är branscher med korruptionsproblem. Sämst ut kommer vapenindustrin och därefter bygg-, bistånd, restaurang- och underhållningsbranschen. Jag andades ut. Innan Holmberg & Co tackade för visat intresse hann han slå fast att tillgängliga data tydligt visar att mansdominerade sammanhang är mer anfrätta av korruption än de kvinnodominerade. Se där något att reflektera över, oavsett om man är feminist eller inte.

Summa summarum ett rappt och intresseväckande seminarium med bra signaler och varningsklockor för alla som vill bidra till god kvalitet i samhällets styrsystem. Tänker företrädaren för en bransch med ett viktigt förtroende- och trygghetsuppdrag.

Den som vill förkovra sej kan surfa in på http://www.qog.pol.gu.se.

/Johan Lundström

Annonser