Sverige – en guldgruva för internationella stöldligor

Statistik visar att villainbrotten ökat med 44 procent på 10 år, bildelsstölderna ökar dramatiskt och att majoriteten av stulna båtmotorer försvinner utomlands. Polisen rapporterar samtidigt om hur internationella stöldligor härjar i landet. Hur bekämpar vi ligorna som ser Sverige som en guldgruva?

Internationella organiserade stöldligor kommer till Sverige för att göra bostadsinbrott och för att stjäla bl.a. båtmotorer, fordon och traktorer. Sverige ligger högt upp i den europeiska statistiken över bostadsinbrott samtidigt som uppklarandet ligger på endast fyra procent. Med låg upptäcktsrisk och korta straffpåföljder är Sverige en guldgruva för internationella stöldligor. För att skapa trygghet i samhället är det viktigt att bekämpa vardagsbrottsligheten och motverka de internationella stöldligor som härjar i Sverige. Det kräver att hela rättskedjan fungerar. Hur kan vi jobba förebyggande? Hur kan polisen öka andelen uppklarade brott? Går det att förbättra kontroller av utgående gods vid Sveriges hamnar och gränser? Behöver vi strängare straff för organiserade stölder? Välkommen till ett seminarium och paneldebatt där vi diskuterar hur vi kan jobba mer effektivt för att bekämpa de organiserade stöldligorna som reser in i Sverige för att begå brott.

Medverkande:
  • Hasse Aro, Moderator
  • Mats Galvenius, VD, Larmtjänst
  • Annika Brändström, VD, SSF Stöldskyddsföreningen
  • Anti Avsan, Riksdagsledamot, (M)
  • Henrik Lilja, Advokat
  • Petra Stenkula, Chef utredningsenheten, UC Syd, Polisen
  • Ann Linde, Statssekreterare, Justitiedepartementet

Tid: 6 juli 09.30-10.30

Plats:Strandvägen 4, Säkerhetspaviljongen

Ett seminarium med Larmtjänst och SSF Stöldskyddsföreningen i samarbete
Annonser

Vad är organiserad brottslighet?

I Almedalen lyfter Larmtjänst, Svensk Försäkring och Stöldskyddsföreningen problematiken med organiserad brottslighet. Men vad menas egentligen med organiserad brottslighet? Begreppet kan upplevas luddigt och används ibland felaktigt. För att få lite klarhet kan man titta på den definition som EU tagit fram och som även Polisen stödjer sig mot:

1. Samarbete mellan fler än två personer.

2. Egna tilldelade uppgifter åt var och en

3. Lång eller obegränsad utsträckning i tiden

4. Någon form av disciplin och kontroll

5. Misstanke om allvarliga kriminella handlingar

6. Verksamhet på lokal nivå

7. Användning av våld eller andra metoder för hot

8. Användning av kommersiella eller affärsmässiga strukturer

9. Deltagande i penningtvätt

10. Otillbörlig påverkan på politik, medier, offentlig förvaltning, rättsliga myndigheter eller ekonomi

11. Strävan efter vinning och/eller makt.

Minst sex av kriterierna måste vara uppfyllda och punkterna 1, 3, 5 och 11 är obligatoriska för att det ska röra sig om organiserad brottslighet.

/Åsa Sönnerby, Larmtjänst

Är Sverige ett drömland för organiserad brottslighet?

Ligor som ägnar sig åt arrangerade trafikolyckor, identitetskapningar, bluffakturor, bostadsinbrott och andra stölder breder ut sig. Organiserade stölder och bedrägerier drabbar många individer. Samhället tycks stå handfallet inför denna utveckling. Samverkan mellan myndigheter och näringsliv brister, risken att åka fast är liten och de utdömda straffen anses ofta vara låga. Hur skapar vi en effektivare bekämpning av den organiserade brottsligheten? Är det möjligt att förbättra informationsutbytet mellan myndigheter och näringsliv i kampen mot den organiserade brottsligheten utan att den personliga integriteten blir lidande? Välkommen till ett seminarium där vi diskuterar den organiserade brottslighetens påverkan på samhället och möjliga lösningar. Lars Korsell på Brottsförebyggande rådet (Brå) ger sin bild av problemet. Därefter följer en paneldebatt med beslutsfattare och representanter från Polisen och näringslivet.

Medverkande:
Göran Kellner, utredningschef, If. Lars Korsell, enhetschef, Brottsförebyggande rådet (Brå). Henrik Malmquist, rikskriminalchef, Rikskriminalpolisen. Henrik Olsson Lilja, advokat, Advokatfirman Althin. Johan Pehrson, riksdagsledamot (FP). Annika Brändström, vd, SFF Stöldskyddsföreningen. Mats Galvenius, vice vd, Svensk Försäkring.
Tid
Torsdag 3/7 2014 10:15 – 11:30
Plats:
Sävesalen, Mellangatan 19
Kontaktpersoner:
Anna Rudérus, Svensk Försäkring, 08-522 875 18
Åsa Sönnerby, Larmtjänst, 08-522 784 39
Twittra gärna från seminariet på #orgbro
Seminariet filmas och finns sedan att se här, på vår hemsida eller på YouTube.