Seminarium: Gängskjutningar, internationella stöldligor och ”smash & grab”- vart är vi på väg?

Uppklarandegraden av många vardagsbrott fortsätter att sjunka. Polisen verkar prioritera bort dessa brott till förmån för utredning av våldsbrott och annan grövre brottslighet. Utvecklingen riskerar att få långsiktigt negativa konsekvenser för både tryggheten och tilliten i samhället.

Gängskjutningar med dödlig utgång har ökat kraftigt det senaste året. Få av dessa skjutningar klaras upp. Internationella stöldligor stjäler bilar och bildelar som sedan förs ut ur landet. Vissa bilägare har blivit drabbade mer än en gång. Maskiner körs in i butiksfasader för att komma åt stöldgods för ett högre värde. Många personer, ofta nationella ligor, är inblandade och brottet kräver stora utredningsresurser för polisen. Samtidigt har både utsattheten för brott mot enskild person och den upplevda otryggheten hos allmänheten ökat det senaste året.

Medverkande:
 • Anti Avsan, Riksdagsledamot, (M)
 • Per Geijer, Svensk Handel
 • Roger Haddad, (L)
 • Heléne Petersson, (S)
 • Per Norström, Larmtjänst
 • Ann Hassel Tano, Länsförsäkringar
 • Margit Silberstein, moderator

Onsdag 5/7 2017 16:00 – 17:00
Gotlands museum, Sävesalen, Mellangatan 19

Annonser

Seminarium: Vem har ansvar för klimatanpassning, och vem tar det?

Klimatanpassningsutredningen överlämnade sitt betänkande ”Vem har ansvaret?” till regeringen för en månad sedan. Seminariet inleds med att Pär Holmgren berättar om de senaste rönen om vilka faror vi står inför till följd av klimatförändringarna.

Utredaren Eva Eriksson redovisar det viktigaste slutsatserna i sitt betänkande. Därefter vidtar en debatt med berörda parter om slutsatser och förslag kommer att minska klimatförändringarnas negativa effekter i form av översvämningar, skred, erosion m m.

Medverkande:
 • Eva Eriksson, Utredare, fd landshövding, Oberoende
 • Pär Holmgren, Länsförsäkringar
 • Staffan Moberg, Svensk Försäkring
 • Margit Silberstein, Moderator

Onsdag 5/7 2017 13:30 – 14:30
Gotlands museum, Sävesalen, Mellangatan 19

Seminarium: Hur länge räcker pensionen?

Medellivslängden ökar för varje dag som går. Men klarar samhället av en åldrande befolkning? Vilket ansvar har individen för att spara till ett långt liv? Vilket har staten? Och vilken roll spelar arbetsgivaren?

Klarar privatekonomin av att vi lever till 100? Hur kommer pensionen att räcka per månad? Och hur många år kommer pensionärerna att ha en dräglig ekonomi? Statistik visar att kompensationsgraden i snitt är 60 procent för dem som går i pension idag. Det är tydligt att tjänstepensionen har kommit att bli allt viktigare för försörjningen som pensionär. Och då inte bara genom avsättningen till tjänstepensionen utan också genom den flora av olika lösningar som sakta men säkert växer fram på arbetsmarknaden, till exempel flexpension och löneväxling. Det har aldrig varit mer angeläget för oss att ta ansvar för vår pension och vårt långsiktiga sparande. Men vilka drivkrafter finns nu när det avdragsgilla sparandets tid är förbi? Och hur försäkrar man sig mot ett långt liv där pensionen räcker även när man blir riktigt gammal?

Medverkande:
 • Annika Strandhäll, Socialförsäkringsminister
 • Jens, Henriksson, Folksam
 • Johan, Sidenmark, AMF Pension
 • Christina, Lindenius, Svensk Försäkring
 • Anders, Lundström, Min Pension
 • Margit, Silberstein, moderator

Tisdag 4/7 2017 14:30 – 15:15
Gotlands museum, Sävesalen, Mellangatan 19