Stölder av bildelar

Bildelsstölderna ökar dramatiskt. Under perioden 1 januari till 30 april 2016 har antalet stölder av airbags/rattar, strålkastare och navigationsenheter dubblerats jämfört med föregående år. Totalt under perioden har 1516 stölder inträffat och skadekostnaderna har uppgått till 95,8 miljoner kronor, vilket nästan är lika mycket som för helåret 2015. Under samma period 2015 uppgick skadekostnaderna till 37 miljoner kronor.

Stockholms län är mest drabbat av stölderna och har under perioden haft 983 stöldtillfällen. Utöver Stockholms län är även storstadområdena i Skåne och Västra Götaland utsatta.

Stölderna begås av organiserade stöldligor, ofta med internationell koppling, och brottet kräver tillgång till teknisk kompetens och till logistik för avsättning av godset. Under våren har Polisen varit framgångsrika i sitt arbete att motverka de internationella stöldligorna och flera misstänkta gärningsmän har gripits. Ett stort antal stulna reservdelar har tagits i beslag. Dessa gripanden har sannolikt bidragit till att en viss nedgång av stölderna noterats i april månad.

– Det är viktigt att motverka de organiserade stöldligornas verksamhet eftersom de utgör en viktig finansieringskälla för andra typer av organiserad brottslighet, säger Mats Galvenius, vd Larmtjänst.

Åtgärdsförslag:

  • Förbättra stöldskyddet och försvåra bortmonteringen av komponenterna
  • Långsiktiga och uthålliga insatser av Polisen
  • Strängare tillämpning av straffskalan
  • Kräva skadestånd från dömda gärningsmän och följa upp att dessa betalas in

Tips till bilägaren:

  • Parkera din bil i ett garage eller i en upplyst och öppen miljö.
  • Märk utsatta komponenter med märk-DNA och tydliggör detta på bilen. Detta kan ha en avskräckande effekt.
Annonser