Man lär så länge man lever

Frukost i hast på ett favoritfik på S:t Hansgatan. När inte bara kaffet och mackan utan även personalen gör dej som hungrig gäst god och glad – då är det full pott från start.

Jag valde att viga min måndagsförmiddag åt seminarier om vad som förmodligen är två av Almedalsveckans ”mesta” ämnen: hållbarhet och pensioner. Inget fel på de ämnena alls. De är centrala, och de är väl valda också i det här sammanhanget. De rör två av nycklarna till vår framtid. Dock: i takt med att ett ämne är relevant för diskussion och frekvent debatterat, så ökar förväntningarna från oss som vill lyssna och kanske agera på att seminariearrangören kommer med något slags ny eller oväntad vinkel på ämnet.

SEB hade en relevant och intressant panel för sitt hållbarhetsseminarium, med SEBs vd, Alectas vd samt ansvarigt statsråd. Alla sa det förväntade: det är helt avgörande att hållbarhetsutmaningarna löses samt att för det krävs tydliga spelregler och samverkan mellan olika aktörer. Mer spännande än så blev det inte tyvärr. Och det var definitivt inte panelisternas fel.

Bild från Skandia

Över till pension. Med den klatschiga nördrubriken ”70 är det nya 50 – men är 30 det nya 20?” bjöd Skandia in till panelsamtal om utmaningama med att få fler unga att börja arbeta tidigare. Och även om någon panelist kanske inte betänkte fullt ut hur hens ord föll – och fick roande välförtjänt mothugg av en ung röst i publiken – så blev diskussionen spänstig med en moderator som tog sin roll på allvar.

En OECD-studie visar att svenska studenter har nästan högst examensålder. Och om dagens politiker får bestämma så får morgondagens studenter därför färre terminer med statliga studiemedel, och det införs treterminssystem och examensbonus samt större fokus på sommarkurser. Rådgivningen inför valet av högre studier måste förbättras. Piska och morot.

Den fackliga sidan av panelen påminde om att många studenter känner stark press redan idag och att stressrelaterade sjukskrivningar förekommer.

Förhoppningsvis har dessa studenter – som Skandias pensionsekonom Mattias Munter stilla erinrade om – bättre tillgång än idag till lösningar för ett attraktivt privat pensionssparande.

Pensionsevenemanget väckte tankar. Gott så.

Sen skulle jag träffa vår Sarah Karlsson för logistiska lösningar.

/Johan Lundström
chefsjurist

Annonser

En politisk ståuppkomiker!

Söndagseftermiddagen kröntes för min del av att jag – oväntat – fick uppleva vad som faktiskt måste karakteriseras som ståuppkomik, levererad av en politiker! Om än mycket stillsamt och välavvägt. Den som rev ner vår applådåska var ingen mindre än riksdagens talman Andreas Norlén. Jag vill understryka att det är med all respekt för talmannen som jag säger detta; han kryddade hela frågestunden med synbart torra men samtidigt stilfullt humoristiska kommentarer om allt ifrån talmansrundor till egna tillkortakommanden gällande städning av hemmet. Och just där visade det sej för övrigt finnas en koppling!

Norlén var uppenbart försiktig i sina uttalanden om riksdagens möjligheter att bli mer offensiv i EU-frågor. Men han påtalade att riksdagen redan är påtagligt aktiv – i synnerhet sett i ett internationellt perspektiv – vad gäller subsidiaritetsinvändningar i EU-sammanhang. Och att riksdagen definitivt bör försöka agera tidigare under EU-processerna. I synnerhet det sistnämnda värmer ju en branschföreträdares hjärta.

Och därmed ringde om inte mat-och-sov-klockan så i vart fall den almedalska mellanmålssignalen. Jag höll mej för det ändamålet på Hästgatan, men stegade halvvägs upp mot krönet. Och fann en vältempererad källa.

/Johan Lundström
chefsjurist

Vem kan man lita på?

Söndagen fortsatte för min del med evenemang i regi av Europaparlamentets kontor i Sverige. Härnäst samtalade företrädare för Expressen, Aftonbladet och Sveriges Radios Ekot under trevlige och kunnige moderator Markus Bonekamps trygga ledning om vad vi fick höra i media om just det så kallade EU-valet. Bonekamp förestår EP-kontoret i Stockholm.

Alla i panelen bekräftade att de kvantitativt satsade betydligt mer på årets val till Europaparlamentet (EP) än vad de gjorde t.ex. vid förra valet 2014. Ekots Olle Zachrison uttryckte sig t.o.m. i termer av folkupplysning. Media började tidigare med valbevakningen och vill generellt satsa långsiktigt, och även på yngre väljare. Zachrison påtalade att allmänhetens funderingar runt EP-valet handlade om grundläggande politiska perspektiv som förstås är andra än inför ett nationellt riksdagsval. Nu gällde frågorna förhållandet mellan de olika EU-institutionerna, jordbruksstödets omfattning, EU:s ”flaggdag” osv.

Aftonbladets Lena Mellin, å andra sidan, underströk att svenska folket i praktiken inte är så kunniga om svensk politisk struktur och våra samhällsinstitutioner heller (”urkassa” sa hon!), men att det är enklare att erkänna för sig själv och sin omgivning att ”EU är obegripligt”. En mycket tankeväckande reflektion tycker jag.

Panelisterna menade att många av de svenska politikerna i debatten inför EP-valet egentligen inte alls pratade om EU-frågor utan om politiska perspektiv som i realiteten är nationella. Som exempel togs M:s plädering för kärnkraften och KD:s tal om att ”göra EU lagom igen”. (Det sistnämnda implicerar begränsningar av EU-institutionernas makt, vilket kräver ändring i EU-fördraget, som i sin tur uppenbarligen först måste analyseras nationellt.) Om de iakttagelserna stämmer blir ju följdfrågan om dessa politiska ”sidospår” berodde på okunskap eller medvetet vilseledande av väljarna. Illa är det oavsett vilket.

Föga förvånande framhöll mediarepresentanterna unisont vikten av medias granskande roll mot politiker och företrädare för det allmänna. Svaren kom efter en publikfråga (V) som andades politisk frustration över mediaavslöjanden om en viss Europaparlamentarikers väl tilltagna hunger efter traktamentsersättningar.

Alla i panelen lovade dyrt och heligt att fortsätta sin bevakning av frågorna på EU-nivå. Låt se. Och menade sej ha koll på eventuell förekomst av ”fake news”. På så vis.

Temperaturen stiger i Almedalen.

/Johan Lundström
chefsjurist

Varför gick det som det gick?

Rubriken anknyter till mitt första blogginlägg idag, det om debattarenan på dekis. Så mina trognaste följare – ;-D – inser att frågan har en EU-dimension; jag var på seminariet hos Europaparlamentets kontor i Sverige med just den rubriken, och frågan gäller förstås utfallet av parlamentsvalet i maj.

Om man vill glädjas åt det i vårt land rekordhöga valdeltagandet om 55 procent i EP-valet så kan man, likt Sieps Göran von Sydow, förklara den framgången med generellt ökat politiskt engagemang i Sverige i anledning av bl.a. den långdragna regeringsbildningen – men också med känslan hos många väljare av att ”något står på spel” och att ”nya” sakfrågor såsom miljö och migration engagerar många. Om man tycker att valdeltagandet fortfarande är lite skralt så kan man – som nämnde von Sydow, samt övriga panelisterna Toivo Sjörén från Kator Sifo och Miljöpartiets Märta Stenevi – ta fasta på att svenska politiker måste våga föra nationell debatt om de viktiga frågor som avgörs på EU-nivå. Med sådan debatt bryts känslan av att EP-valet är ett ”andrahandsval”.

Jag kan bara hålla med. EU-frågor karakteriseras inte av att de beslutas ”i EU”, som många i vårt land uttrycker det i synnerhet när man vill distansera sej, eftersom som bekant även Sverige är EU-medlem. EU-frågor karakteriseras i stället av att de beslutas på EU-nivå. Och frågor som beslutas på EU-nivå måste vi vårt land debattera bättre nationellt, innan de beslutas!

Göran von Sydow pekade, som en för valdeltagandet positiv faktor, på att ”lämna EU” inte längre är en politiskt relevant fråga i Sverige. Tack och lov säger jag. Vi fick oss också till livs att i synnerhet de största svenska politiska partiernas främsta fiende i EP-valet är soffan, dvs. röstskolk. Tänkvärt. Som man bäddar får man ligga, höll jag på att säga.

Märta Stenevi menade att medialt framlyfta frågeställningar om eventuellt Sverigedemokratiskt sexuellt tafsande och avslöjanden om faktiskt Kristdemokratiskt röstande i abortfrågor i EP gav relevant politisk relief inför valet. Medan Sifos opinionschef gav uttryck för att sådana mediautspel snarare påverkar röstdeltagandet negativt. Vad tycker ni?

Alla panelisterna var ense om att den befarade högerextrema och nationalistiska vågen uteblev i EP-valet och att just den politiska grupperingen dessutom visat sej vara splittrad. Och att ett mer fragmentariserat EP innebär spännande utmaningar och säkerligen nya koalitioner för att nå resultat. Med de stimulerande beskeden fick panelen en välförtjänt avslutande applåd.

Här gavs lobbyisten en ”15 minute intermission”.

/Johan Lundström
chefsjurist

En debattarena på dekis?

Jack Nicholson hör inte hemma i Almedalen! Jag återkommer till det.

Det är söndag. Men jag försakar helgdagsledigt bland blommor och blader på landet för att på försäkringsbranschens vägnar i år igen äntra den närmast mytomspunna Almedalen för inspirerande möten, lyssnande och debatt.

Termometern visar 27 grader mitt på dagen här på plats i Visby. De nya pilotbågarna är förstås på plats när jag kliver ut från lägenheten på Mellangatan. Det är rätt så glest med folk ute, och många seminarietält är ännu inte öppnade. Miljöpartister mobiliserar för sin dag i dalen. Men merparten av de människor jag möter tycks snarare vara lätt förvirrade turister än forcerade lobbyister eller statens myndiga företrädare.

Det har sagts här och där inför årets Almedalsvecka att intresset verkar svalna: att det är svårare att hitta riktigt intressanta evenemang, att vissa tongivande politiker väljer att inte delta, att antalet evenemang minskar osv. Det kanske är så, eller inte. Jag har redan funnit flera seminarier i kalendariet som låter mycket intressanta. Många av dem rör EU-perspektiv – dvs. frågor med dimensioner som försäkringsbranschen med nödvändighet måste förhålla sej till.

Dock: ”all work and no play makes Jack a dull boy” – som Jack Nicholsons rollkaraktär i filmen The Shining inskärpte med emfas, och det gick ju som det gick – så nu stundar en långsam lunch, i skuggan. Inte för att de verkar ha stoppat upp prisökningstakten direkt, men den Mykonosvita restaurangen i Hästgatans backe håller definitivt stilen vad gäller mat och dryck. Balansen, vänner, balansen.

/Johan Lundström
chefsjurist

Guide till försäkringsrelaterade seminarier i #Almedalen 2019

2018-07-03 11.36.32
Almedalen 2019 ett seminarium om sjukvårdsförsäkringar

Vi på Svensk Försäkring har sammanställt seminarier som berör försäkringsbranschen på olika sätt. Hoppas det kan hjälpa dig att få ut så mycket som möjligt av din vistelse i Visby.

OBS! Vi reserverar oss för programändringar.

MÅNDAG 1/7

Kl. Seminarium
08.00
09.00 09.30 Skandia Höjd skatt för Sveriges företagare – rätt väg för högre pensioner?
10-11 10.00 Polisen Dags att se möjligheterna i utsatta områden
10.00-10.45 Sparbankernas Riksförbund Finns förutsättningar för pensionssparande för alla?10.00 Alecta Kan pensionärer rädda världen?10.30 Skandia 70 är det nya 50 – men är 30 det nya 20?
11-12 11.00 Alecta Ålderism – ett hot mot bra pensioner?

11.00 Tryggare Sverige: Polisiära riskanalyser – ett outnyttjat verktyg för att förebygga brott?

12-13
13-14 13.00 Sparbankernas Riksförbund: Vad gör banken för att säkra våra tillgångar mot bedrägeri?
14-15 14.00-14.45 Forena Vem ska försäkra barnen?
15-16 15.30 AFA Försäkring Mer än tak över huvudet – så kan fastighetsbranschen ta socialt ansvar
16-17 16.00 Tryggare Sverige: Finns det något att lära av brottsbekämpningen i New York?
17-18
18-21

TISDAG 2/7

Kl. Seminarium
08-09 08.00 Max Matthiessen Låna, spela eller spara oss till en trygg ålderdom?

08.30 LO-TCO Rättsskydd Vad ska hända med arbetsskadeförsäkringen?

09-10 09.30-10.10 Svensk Försäkring & Svenskt Vatten: Hur kan klimatanpassningen från skyfall förbättras?
10-11 10.00 Polisen Hur ska Sverige bli ett mindre attraktivt mål för internationella brottsnätverk?

10.15 Pensionsmyndigheten Målkonflikterna i pensionssystemet – kan de lösas, eller måste vi leva med dem?

10.15 Länsförsäkringar Den attraktiva staden – den sjunkande staden

11-12 11.00-11.45 Svensk Försäkring Hur kan vi skapa säkra och trygga platser?

11.00 Länsförsäkringar Dagens byggregler för hus leder till bränder som skadar naturen

11.00 KPMG Vad styr den Artificiella Intelligensen i finanssektorn – vem bestämmer? Människa eller maskin?

11.15 BRÅ, Polisen, Åklagarmyndigheten Hur samverkar rättsväsendet för att bekämpa organiserad brottslighet?

11.45 Skandia Jakten på de bortglömda pensionsmiljonerna

12-13 12.00-12.45 Svensk Försäkring Dags för privata aktörer i den brottsutredande verksamheten?

12.45 Skandia Vem vill bli pensionär – befogad oro eller alarmism?

13-14 13.00 Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten ”Plocka klockan” – ett effektivt sätt att bekämpa brottslighet

13.30-14.15 Larmtjänst Ett skepp kommer lastat med stöldgods från Sverige

14-15 14.00 Tull-Kust  Hur få bukt med de utländska stöldligornas framfart?

14.00 Boverket Sverige bygger hållbart – klimatförändringarna och den byggda miljön

14.00-14.45 Forena Från guldkant till livsnödvändighet – behöver tjänstepensionen moderniseras?

14.00 AFA Försäkring AI i hjärtat av Sveriges trygghetssystem och den fortsatta teknikutvecklingen

14.30 Alecta, KPA pension, Saco studentråd Blir det någon pizza kvar? Får unga någon pension och är det livsval eller systemet som avgör?

15-16
16-17 16.00 AMF, Alecta, AFA Vem gillar egentligen den svenska modellen?

16.15 Sparbankernas Riksförbund Finns det en framtid för dagens unga?

17-18
18-21

 

ONSDAG 3/7

Kl. Seminarium
08-09
09-10
10-11 10.50-11.35 minPension Kan det bli tryggt och enkelt att gå i pension?
11-12 11.00 Scutus Kriminellas infiltration av Fastighetsbranschen – ett växande samhällsproblem
12-13 12.00-12.45 Svensk Försäkring Hur får vi tillräckliga pensioner?
13-14 13.00 Sparbankerna Riksförbund Hur kan vi tillsammans minska risken för penningtvätt och terroristfinansiering?

13.30-14.30 Svensk Försäkring Kan vi bo där vi bygger?

14-15
15-16
16-17 16.00-17.00 LO Hur reparerar vi sjukförsäkringen?
17-18
18-21

TORSDAG 4/7

Kl. Seminarium
08-09
09-10 09.30 BRÅ Hur kan vi genom att arbeta brottsförebyggande skapa tryggare platser och samhällen?

Almedalens programwebb hittar du här 

Snart smäller det!

img 5368
Almedalen 2015

Vi laddar och förbereder oss denna vecka för två fullspäckade dagar i Visby och Almedalen.

Vi har hela sju seminarier under tisdagen och onsdagen.

Hur kan klimatanpassningen från skyfall förbättras?

Hur kan vi skapa säkra och trygga platser?

Dags för privata aktörer i den brottsutredande verksamheten?

Ett skepp kommer lastat med stöldgods från Sverige

Kan det bli tryggt och enkelt att gå i pension?

Hur får vi tillräckliga pensioner?

Kan vi bo där vi bygger?

Vi ses!

 

Hur stoppar vi de internationella stöldligorna?

Varje år betalar den svenska försäkringsbranschen ut mellan 6-8 miljarder kronor till orsak av exempelvis rån, stölder och överfall. Samtidigt ökar bedrägerierna kraftigt och har blivit en lukrativ verksamhet för kriminella nätverk. Internationella stöldligor står enligt polisens uppgifter för ungefär hälften av alla bostadsinbrott. De ägnar sig även åt åldringsbrott, butiksstölder, fickstölder, fordons- och bildelsstölder, båtmotorstölder, stölder från jordbruk, dieselstölder och inbrott på byggarbetsplatser. Värdet av det stöldgods som förs ut ur landet uppgår till flera miljarder kronor årligen. Det finns ingenting som tyder på att de internationella stöldligornas verksamhet minskar i omfattning. Tvärtom. Visserligen minskar antalet bostadsinbrott men istället ökar exempelvis båtmotorstölder, butiksstölder och stölder från byggarbetsplatser kraftigt. Som exempel: under första kvartalet av 2019 ökade båtmotorstölderna med 19 procent jämfört med samma period 2018.

De internationella stöldligornas härjningar orsakar samhällskostnader som vida överstiger värdet av det stulna godset. Bakom varje stöld finns ett brottsoffer och ligornas framfart bidrar till försämrad trygghet och en urholkning av tilliten i samhället. För att vända utvecklingen krävs uthålliga insatser som på ett tydligt sätt förändrar ligornas kalkyler genom att bidra till ökad upptäcktsrisk och kännbara straff. Endast på detta sätt kan vi få ligorna att välja bort Sverige. Polisen konstaterar även att effektivt arbete för att motverka stöldligorna kräver ökad närvaro vid hamnar och gränspassager. Allt stöldgods förs i princip ut genom en handfull hamnar eller över Öresundsbron så en kontinuerlig och strategisk övervakning av dessa utförselpunkter skulle öka upptäcktsrisken markant.

Åtgärder som försäkringsbranschen tycker är nödvändiga för bekämpningen av internationella stöldligor:

  • Ge Tullen befogenheter att stoppa utförsel av stöldgods från Sverige
  • Resurser och prioritet inom Polis och rättsväsende
  • Riktade insatser mot ankarplatser/ankarpersoner
  • Hela rättskedjan måste få en bättre förståelse för hur de organiserade brottsnätverken arbetar
  • Utnyttja hela straffskalan
  • Internationell samverkan
  • Kräv in skadestånd

Välkommen på vårt seminarium den 2 juli, Wisby Congress kl 13.30, där vi fortsätter diskutera dessa frågor!

/Larmtjänst

Seminarier i Almedalen 2019 på Wisby Strand Congress

2017-07-03 18.57.12

Under två fullspäckade dagar på Wisby Strand Congress har Svensk Försäkring, Min Pension och Larmtjänst sju olika seminarier. Ämnen i år är vardagsbrott, klimat och pensioner.

Tisdag 2 juli

9.30 Hur kan klimatanpassning från skyfall förbättras?
11.00 Hur kan vi skapa säkra och trygga offentliga platser?
12.00 Dags för privata aktörer i brottsutredande verksamhet?
13.30 Ett skepp kommer lastat med stöldgods från Sverige

Onsdag 3 juli
10.50 Kan det bli tryggt och enkelt att gå i pension?
12.00 Hur får vi tillräckligt höga pensioner?
13.30 Kan vi bo där vi bygger?

Följ oss i sociala medier, på vår hemsida och vår Almedalsblogg

Stor enighet om Trygghetskommissionens förslag

Fredrik Reinfeldt, ordförande i Trygghetskommissionen, inledde dagens stora evenemang med att redogöra för slutsatserna i Trygghetskommissionens rapport ”Aktivera samhället mot livskvalitetsbrott” inför en mer än fullsatt sal på Wisby Congress.

Två viktiga begrepp som Trygghetskommissionen har funnit att det inte finns några enhetliga definitioner på är ”vardagsbrott” och ”trygghet”. Vardagsbrott definierar Trygghetskommissionen i vid bemärkning som ”livskvalitetsbrott” som innefattar brott men även ordningsstörningar som påverkar människor så att de känner otrygghet i vardagen. Det kan vara allt från inbrott och stölder till buskörningar och nedskräpning.

Trygghetsbegreppet definieras i två steg. Säkerhet är individens eller någon närståendes faktiska risk att bli utsatt för brott eller ordningsstörningar. Trygghet är individens upplevelse av sin egen eller närståendes säkerhet.

Trygghetskommissionen konstaterar att man i Sverige under årtionden fokuserat det brottsförebyggande arbetet på social brottsprevention, dvs fokuserat på gärningsmannen och potentiella gärningsmän. Reinfeldt lyfte fram att det är dags att också fokusera på situationell brottsprevention, dvs att fokusera på själva brottstillfället. Om förutsättningarna för att begå brott tas bort kommer brottsligheten att minska.

För att kunna jobba aktivt och framgångsrikt med situationell brottsprevention är det viktigt att aktivera andra aktörer i samhället vid sidan av polisen för att stävja brottslighet och öka människors känsla av trygghet. Här lyfter Reinfeldt fram att det bör införas en så kallad AMP-modell (Affärs- och medborgarplats-modell) för att på ett systematiskt och kunskapsbaserat sätt kunna arbeta med denna typ av brottsförebyggande åtgärder.

A:et i AMP står för affär vilket framhåller vikten av att ha med kommersiella krafter på en plats för att få den levande och attraktiv. M:et står för medborgare vilket markerar att det är fråga om att skapa offentliga rum som är till för alla. P:et står för plats och betonar själva platsens betydelse. AMP-modellen är en försvenskad version av den så kallade BID-modellen (Business Improvement District) där det kändaste exemplet på när man lyckats vända hög brottslighet på en plats till en plats där människor tryggt kan vistas är Bryant Park i New York.

Reinfeldt uppmanade att kommuner, kommersiella aktörer som fastighetsägare och butiksinnehavare räcker upp handen för att kunna starta en pilot för att införa en AMP.

Den första panelen för att diskutera Trygghetskommissionens förslag bestod av Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel, Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje kommun, Rikard Silverfur, chef för utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna, Manne Gerell, krimonolog från Malmö universitet, Ulf Johansson, regionpolischef i Stockholm och Mats Galvenius, vice vd på Svensk Försäkring.

Alla i panelen lyfte att AMP är en mycket intressant pusselbit som hittills har saknats och som absolut kan vara en nyckel till att stärka det brottsförebyggande arbetet i utsatta områden. Silverfur såg att det från fastighetsägarnas sida finns många positiva effekter av att ett områdes attraktivitet ökar. Geijer menade att handeln är redo att delta i en AMP för att stärka upp områden. Johansson lyfte att han gärna såg att en pilot genomförs i Stockholm och att det ligger helt i linje med hur polisen vill jobba. Gerell var mycket positiv till att det görs piloter och påpekade vikten av att göra utvärderingar. Godner påpekade att det också kan behöva göras förändringar i lagstiftningen, till exempel när det gäller ebo-lagen (lagen om eget boende för asylsökanden). Galvenius lyfte att försäkringsbranschen är redo att jobba aktivt för att få igång ett kunskapscentrum om AMP så att modellen kan utvecklas utifrån evidensbaserad forskning för att sedan kunna anpassas till lokal nivå.

Justitieminister Morgan Johansson och liberalernas rättspolitiske talesperson Roger Haddad välkomnade samstämmigt Trygghetskommissionens förslag och framhöll att det vid sidan av fler polisresurser också behövs engagemang från civilsamhället och näringslivet för att stävja brottslighet. Justitieministern lyfte särskilt att han var glad över den energi som nu finns från frågan för privata aktörer och att han gärna såg att detta kunde göras på frivillig väg.

Fredrik Reinfeldt avrundade seminariet med att konstatera att det inte verkar omöjligt att skapa en ny typ av privat-offentlig samverkan i den form som ett AMP innebär. För att komma igång så fort som möjligt är ett kunskapscentrum av största vikt.

Anette Grundström, kommunikationschef