Kaffe och programguiden

Stadig frukost på café Kärlek och slutliga överväganden om vilka av medlemsföretagens seminarier som jag vill – och bör – gå på nu på förmiddagen. Det hela är sannerligen ett digert smörgåsbord på temat branschens utmaningar. Enda abret för dagen är möjligen en lite tveksam himmel över Visby. Nu påtår.

Johan Lundström, chefsjurist

Annonser

Kundägt i S:ta Karins kyrkoruin

I vackra S:ta Karins kyrkoruin vid Stora torget arrangerade Länsförsäkringar (LF) på måndagseftermiddagen ett mycket välbesökt seminarium med titeln Kundägt genom finanskrisen in i framtiden. Paneldeltagare var Folksams vd Anders Sundström, Skandias vd Bengt-Åke Fagerman, LF Jämtlands vd Pia Sandvik och doktorn i företagsekonomi Sophie Nachmanson-Ekwall.

Länsförsäkringars vd Sten Dunér nämnde i sin introduktion av seminariet att LF, Folksam och Skandia i höst ska inleda ett forskningsprojekt om den kundägda företagsformen.

Sophie Nachmanson-Ekwall inledde med att konstatera att samhällsutvecklingen mår bra av att det finns olika ägarformer i näringslivet. Samtidigt slog hon fast att kundägt inte per automatik betyder nöjdare kunder.

Flera i panelen framhöll att de kundägda försäkringsföretagen tagit mindre risk under krisåren.

De andra panelisterna framhöll väl fungerande modeller för ägarrepresentationen i sina respektive bolag. Pia Sandvik beskrev också att 40 % av kunderna ver att LF är kundägt och att 70 % tycker att det är viktigt med kundägt.

Anders Sundström framhöll att det är positivt att synen på företagsägande i Sverige numera synes ha breddats till att även andra företagsformer än aktiebolag kan nå framgång. Han framhöll att varje företagsledning måste präglas av långsiktighet och att ett sätt att nå dithän är att arbeta med starka och tydliga värderingar i företaget. Bengt-Åke Fagerman pekade på att Skandia slopat rörliga ersättningar.

Panelisterna var ense om att regelverket i Sverige för kundägda företag är dåligt utformat bl.a. när det gäller möjligheterna till god kapitalanskaffning. Regelverket tenderar dessutom att bli alltför detaljerat för att medge t.ex. goda verksamhetsförutsättningar för den traditionella livförsäkringsprodukten.

Panelisterna var också ense om att regelverken borde medge ökade investeringar i Sverige, i onoterade värdepapper och i t.ex. infrastruktur.

Det konstaterades att kunskapen måste öka hos regelgivare om privat försäkring och om branschens verksamhetsförutsättningar. Svensk Försäkrings insatser både nationellt och på EU-nivå i just detta avseende nämndes av Bengt-Åke Fagerman.

Summa summarum ett intressant seminarium om en företagsform på frammarsch. Men som i alla sammanhang hade det inte skadat med någon röst som agerat ” motvallskärring” och kommit med beska motargument. Det skulle ha resulterat i ett ännu spänstigare seminarium.

/Johan Lundström, chefsjurist

Lugnet efter stormen?

Det första seminariet för mej under årets Almedalsvecka hade titeln EU:s finansmarknad – lugnet efter stormen? Arrangör var EU-kommissionens och Europaparlamentets representation i Sverige och den som berättade och blev utfrågad var Jens Henriksson. Han var t.o.m igår vd för Nasdaq OMX och tillträder den 1 september som koncernchef i Folksam.

Jens Henriksson menade att den tid vi lever i framöver kommer att beskrivas som både Europas krisdecennium och dess reformdito. Han framhöll att EU:s medlemsstater måste samverka för att skapa tillräckligt med såväl ”gas” som ”broms” för att rida ut krisen på ett bra sätt för alla. Han pekade på att de finansiella marknaderna reagerat positivt på politikernas starka vilja att rädda EU-samarbetet. Jens Henrikssons summering blev att politiken trots allt levererat under krisåren – och att vi måste dra lärdomar inför kommande krislägen.

Jens Henrikssons många erfarenheter från såväl nationell som internationell arena gör honom till en intressant och stimulerande talare – som dessutom har den goda smaken att hämta färgstarka jämförande och förklarande bilder till det han förmedlar från studentåren i Lund!

Johan Lundström, chefsjurist

På väg till Almedalen

Nu är vi på väg mot Visby och Almedalsveckan! I år kommer många av medarbetarna på Svensk Försäkring och även från våra dotterbolag Min Pension och Larmtjänst finnas på plats under veckan. Vi ser fram emot intressanta seminarier, möten och samtal. Välkommen till våra seminarier på tisdag (konsumentinformation), onsdag (välfärdens framtida finansiering) och torsdag (försäkringsbedrägerier)!

Vårt program i Almedalen

Program för Almedalen 2013

Tisdag 2/7  Onsdag 3/7  Torsdag 4/7 
09.00-11.00
Informationen om den kommunala tjänstepensionen – ett sorgebarn eller bättre än sitt rykte?Min Pension(Skandia-tältet vid Almedalens Bed and Breakfast)Evenemanget på almedalsveckan.info 
09.00-9.45
Klimatförändringen är här – vem ska betala? Staffan Moberg, jurist Svensk Försäkring, deltar i panelen
(Gotlands Museum)Evenemanget på almedalsveckan.info
10.30-12.30
Försäkringsbedrägerier – från småfifflare till maffia

Larmtjänst
Svensk Försäkring(Wisby kongress)Evenemanget på almedalsveckan.info
11.15-12.15
Ger informationskraven nöjda och trygga försäkringskunder?
Svensk Försäkring(Wisby kongress)Evenemanget på almedalsveckan.info
13.00-15.00
Vill Sverige erbjuda vård och omsorg i världsklass och vem ska betala?
Svensk Försäkring(Wisby kongress)Evenemanget på almedalsveckan.info
13.15-14.30
Pensionsmyndighetens seminarium Anders Lundström, vd Min Pension deltar i panelen(lokal ej klart)

Vi kommer till Almedalen 2013

Vi förbereder oss för att återigen gästa Almedalen sommaren 2013.

Det finns planer på seminarier, men inget är spikat ännu.
Närmare sommar hittar du vilka aktiviteter vi kommer att ha i Almedalen.

%d bloggare gillar detta: